Spevnené plochy & parkoviská

Máme za sebou i niekoľko projektov spevnených plôch, kedy išlo najmä pridružené parkoviská a chodníky multifunkčných objektov, obchodných domov a podobne. Zakázky realizujeme výhradne vo svojej réžii, od dopravy a úpravy podkladového materiálu až po samotnú inštaláciu povrchového materiálu.

Niektoré realizované projekty:

  • Triangel areál RD – Cesty a chodníky Chorvátsky Grob Čierna voda
  • Obytná zóna Cífer – Výstavba komunikácií
  • Polyfunkčné centrum BA Einsteinová – Komunikácie a spevnené plochy